Privacyverklaring Groepsaankoop energie

iChoosr organiseert in samenwerking met haar partner (initiatiefnemer van de groepsaankoop zoals vermeld in de communicatie aangaande de groepsaankoop) een Groepsaankoop energie. Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat jouw rechten zijn. Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Welke gegevens verzamelen wij

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij jou kunnen identificeren of die wij aan jou kunnen koppelen. Bij deelname aan de Groepsaankoop energie laat je bepaalde gegevens bij ons achter. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om je een passend aanbod te kunnen doen en daarover met je te communiceren. Het kan gaan om de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Adres en woonplaats;
  • Aanspreking;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Informatie over jouw energieprofiel en -verbruik: EAN code(‘s), metertype, verbruik(en), huidige leverancier(s) en vermogen omvormer;
  • Informatie over jouw facturatie- en betalingsvoorkeur (methode, frequentie en adres);
  • Geboortedatum;
  • IBAN en naam rekeninghouder.

Waar gebruiken wij jouw gegevens voor

Om de Groepsaankoop energie correct te kunnen uitvoeren verwerken wij jouw gegevens in een aantal stappen. Alle inschrijvingen worden gebundeld zodat leveranciers, die deelnemen aan de veiling, hun beste bod kunnen doen. Leveranciers ontvangen hiervoor algemene geanonimiseerde informatie zoals het totale aantal deelnemers- en verbruiksgegevens maar krijgen hierbij nooit gegevens die tot jou persoonlijk zijn terug te leiden. Nadat het resultaat van een veiling bekend is, ontvang je van ons je persoonlijk voorstel. Indien je jouw persoonlijk voorstel aanvaardt, betekent dit dat je ermee akkoord gaat om een overeenkomst te sluiten met de winnende leverancier. Wij zullen jouw gegevens dan doorgeven aan de leverancier zodat de leverancier de overeenkomst uit kan voeren.
Om onze acties en dienstverlening te verbeteren kunnen wij je per e-mail vragen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Uiteraard beslis je zelf of je op dat verzoek ingaat. Je kan je steeds uitschrijven zodat je deze uitnodigingen voor klanttevredenheidsonderzoeken niet meer ontvangt. Wij verwerken jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden volgens de deelnemersvoorwaarden en de privacyverklaring die van toepassing zijn voor deelname aan de groepsaankoop.
Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Op het moment dat je je inschrijft, kan je aangeven over welke onderwerpen je via e-mail op de hoogte wil gehouden worden. Jouw gegevens zullen hiervoor gedurende een periode van 5 jaar na inschrijving voor de groepsaankoop gebruikt worden.
Je kan je op iedere moment eenvoudig uitschrijven als je geen interesse meer hebt. Uitschrijven kan via de uitschrijflink die je onderaan iedere e-mail terugvindt of door contact op te nemen met onze klantendienst. Dit kan via het contactformulier of telefonisch. Als je bent uitgeschreven, zullen jouw gegevens nog maximaal 6 maanden worden gebruikt voor administratieve doeleinden.

Hoe communiceren wij met jou

Als je jezelf via de website hebt ingeschreven, verloopt de communicatie hoofdzakelijk per e-mail via het e-mailadres dat je bij jouw aanmelding aan ons doorgeeft. Als je ons een inschrijvingsformulier per post bezorgd hebt zonder e-mailadres, verloopt de communicatie hoofdzakelijk per brief. We kunnen je per sms een herinnering sturen, bijvoorbeeld wanneer de beslissingsfase voor je aanbod ten einde loopt en je nog geen beslissing hebt genomen.
Bij vragen kan je zelf met ons contact opnemen via het contactformulier of via het telefoonnummer. De link naar het contactformulier en het telefoonnummer vind je in elke e-mail en op de website.

Gegevens delen

iChoosr organiseert de Groepsaankoop energie in samenwerking met haar partner (initiatiefnemer van de groepsaankoop zoals vermeld in de communicatie aangaande de groepsaankoop). Als je jezelf inschrijft zal iChoosr en haar partner jouw gegevens met elkaar uitwisselen wanneer dat noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de hierboven beschreven doelstellingen. Het gaat hierbij om de gegevens zoals hierboven opgesomd. Ook kunnen geanonimiseerde gegevens uitgewisseld worden tussen beide partijen om de voortgang van projecten inzichtelijk te maken.
Wanneer je een aanbod aanvaardt, ontvangt de betreffende leverancier de gegevens die hij nodig heeft om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook hierbij gaat het om de gegevens zoals hierboven opgesomd.
De door jou verstrekte gegevens worden verder enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit nodig is om de groepsaankoop uit te voeren. Je kan hierbij denken aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Deze toeleveranciers werken uitsluitend in onze opdracht en mogen jouw gegevens alleen in het kader van die opdracht gebruiken. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Onze website kan door middel van links verbonden zijn met websites van derden. Deze partijen zijn in dat geval zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijzen in dat geval naar het privacybeleid van de partij in kwestie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten

Indien je hebt deelgenomen aan de Groepsaankoop energie, kan je ons contacteren om de gegevens die je aan ons hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om een export van jouw data te ontvangen. Indien gewenst, kunnen wij deze export ook naar een andere organisatie doorsturen. Dit verzoek kan je indienen via het contactformulier, privacy@ichoosr.com of het telefoonnummer dat je kan terugvinden in iedere e-mail en op de website.
Wanneer je ons contacteert, bijvoorbeeld om jouw gegevens te verwijderen, kunnen wij je vragen om jouw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je een vraag of klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Kom je met ons niet tot een oplossing, dan kan je jezelf wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. Via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/formulieren/contactformulier kan je hun contactgegevens terugvinden.

Wanneer je vragen of verzoeken hebt

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen en jouw gegevens inzien, via het contactformulier of het telefoonnummer dat je kan terugvinden in iedere e-mail en op de website van de groepsaankoop. Wanneer je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of gebruik wilt maken van jouw rechten, kan je met ons contact opnemen via privacy@ichoosr.com.